Vasaras tikšanās sievietēm - 
DIIVAS MIITS II Balss un seksualitāte
2. jūlijā, 9:00 - 17:30

Pievienojies pirmdienu vakaros!
Elpojam, skanam, dziedam, improvizējam, meditējam.
BALSS UN ELPA │ IEKŠĒJAIS SPĒKA AVOTS
6 nedēļu balss meditāciju kurss tiešsaistē, 25.04-30.05.2022

"Songs of Mother and Field"/ "Gaidību dziesmas"
Music album released on July 16th

Nature sounds, voice improvisations and poetry from soul to soul.
Listen and get your digital/cd copy here:
https://nabamusic.bandcamp.com/album/dana-ind-ne-surkiene-maksims-ente-evs-gaid-bu-dziesmas-songs-of-mother-and-field
Buy CD at Radio Naba at Aspazijas blv.5, Riga (call +371 67034854), 
music store "Mikrofons" at Spice supermarket, music store "Randoms".